Pravo nastupa na natjecanju imaju natjecatelji koji po brodu / ekipi uplate startninu (kotizaciju) u iznosu od 5.500,00 kuna na žiro račun TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE kod ERSTE BANK – IBAN HR2124020061100667089, Swift/BIC:ESBCHR22 (svrha: Kotizacija za međunarodne kvalifikacije u big game ribolovu KOMIŽA 2019.) tj. do popunjenja raspoloživih mjesta (40 plovila).

DETALJI POSADE

ČLANOVI POSADE

VELIČINE MAJICA ZA ČLANOVI POSADE

U skladu sa člankom 7. Uredbe EU 2016/679 DAJEM PRIVOLU organizatorima natjecanja: Sportsko ribolovnom klubu Komiža i Grada (TZ) Komiže za davanje i obradu osobnih podataka te ustupanje trećim osobama suglasan sam da se rezultati, fotografije i video zapisi sa natjecanja mogu objaviti na službenim stranicama organizatora natjecanja, te da se mogu ustupiti za objavu uz odobrenje organizatora ugovornim ovlaštenim medijima za praćenje natjecanja.
*Ukoliko izjave nije upućena zajedno s prijavom za nastup na natjecanju ista se popunjava i potpisuje prilikom verifikacije (na sastanku kapetana). Bez potpisanih izjava natjecatelj se ne može verificirati za nastup.